บริษัท เอี่ยมกสิกิจ จำกัด

บริษัท เอี่ยมกสิกิจ จำกัด เป็นผู้ผลิตเครื่องเทศและสินค้าเกษตรอบแห้งคุณภาพสูงรวมทั้งสูตรเครื่องเทศผสมตามสั่งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 โดยมีสำนักงานและโรงงานผลิตอยู่ที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์และความสดใหม่ของผลผลิต วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตเครื่องเทศของเรา นอกจากนั้นเรายังเป็นผู้ส่งมอบเครื่องเทศที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิตและผู้ส่งออกอาหารชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมากว่า 20 ปี


ทำไมต้องเลือกเรา

ในปัจจุบันข้อกำหนดของมาตรฐานความปลอดภัยอาหารมีความเข้มงวดยิ่งขึ้นซึ่งทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น แต่การกำหนดราคา ยังคงเป็นหนี่งในกลยุทธ์หลักของผู้ผลิตในอุตสาหกรรมอาหาร ดังนั้นลูกค้าจะมั่นใจได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้จัดซื้อมีคุณภาพ และรายละเอียดตามที่ได้ตกลงกับผู้ผลิตไว้รวมทั้งจะเชื่อได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์ที่ใช้อยู่ไม่มีการผสมวัตถุปรุงแต่งหรือส่วนผสมอื่นๆ เพื่อช่วยให้ราคาสามารถแข่งขันได้โดยที่ลูกค้าไม่ได้รับทราบข้อมูลส่วนผสมเหล่านั้นมาก่อน ซึ่งส่วนผสมที่ช่วยลดต้นทุนเหล่านั้น ทำให้คุณภาพผลิตภัณฑ์ด้อยลงและอาจเป็นสารก่อภูมิแพ้ที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

ด้วยความตระหนักถึงอันตรายจากสารก่อภูมิแพ้ ความปลอดภัยของผู้บริโภค และชื่อเสียงของลูกค้าของเรา เราจึงต้องสื่อสาร ข้อมูลผลิตภัณฑ์และรายละเอียดของส่วนผสมต่างๆ ทุกชนิดในสินค้าของเราให้กับลูกค้าด้วยความโปร่งใส ลูกค้าของเรา จึงสามารถให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภคได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน

นอกจากความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลแล้วความซื่อสัตย์และความโปร่งใสของเราที่มอบให้กับลูกค้าได้สร้างความไว้วางใจให้กับผู้ผลิตอาหารชั้นนำที่เป็นลูกค้าของเรามากว่า 20 ปี


วิสัยทัศน์

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นไม่เพียงแค่การผลิตสินค้าเครื่องเทศคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล แต่รวมถึงความเป็นมืออาชีพที่รักษาสัญญา และความเต็มใจในการให้บริการเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา

บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะปรับปรุงการบริหารงานกระบวนการผลิต และระบบความปลอดภัยของอาหารเพื่อที่จะสามารถตอบสนองความคาดหวังของลูกค้า รวมทั้งสอดคล้องกับข้อกำหนดของมาตรฐานอาหารสากลที่เข้มงวดยิ่งขึ้น

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีธรรมภิบาลเพื่อให้บุคลากรขององค์กรชุมชนในท้องถิ่น รวมทั้งสิ่งแวดล้อมเติบโตพร้อมกับเราอย่างยั่งยืน

Copyright ©2017 Iemkasikit. Powered by Chiangmaizone.com