มาตรฐานการผลิตสินค้า

บริษัทฯ ตระหนักว่ามาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่เป็นที่ยอมรับจะกำหนดให้มาตรฐานความปลอดภัยของอาหารมีความเข้มงวดยิ่งขึ้นเราจึงตระหนักถึงความสำคัญต่อการปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตเเละระบบการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตโดยในตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เราได้ปรับปรุงการบริหารงานและระบบการผลิตเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารสากล อาทิHALAL GMP HACCP และ ISO 22000:2005 ที่สำคัญในปีพ.ศ. 2555 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงกระบวนการผลิตรวมทั้งการจัดการระบบคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหารจนได้รับการรับรองระบบ FSSC 22000:2010


การประกันคุณภาพ

เรามุ่งมั่นผลิตสินค้าให้มีคุณภาพตามคุณลักษณะที่ลูกค้าต้องการ โดยลูกค้าของเราจะได้รับเอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ (Certificate of Analysis) พร้อมกับสินค้าที่จัดส่งจากเราทุกครั้งเพื่อประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าของเราผ่านระบบ Customer support login ที่ทางเราจะจัดเตรียมเอกสารไว้ให้พร้อมดาวน์โหลด

photo

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

รสชาติและรูปแบบอาหารที่ได้รับความนิยมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ยิ่งไปกว่านั้นผู้บริโภคมีความต้องการ นวัตกรรมอาหารใหม่ๆ ที่ตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตของพวกเขา ผู้ผลิตอาหารชั้นนำจึงต้องคิดค้นเพื่อพัฒนารสชาติและนวัตกรรมอาหารรูปแบบใหม่ๆ ตลอดเวลาเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขา บริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนลูกค้าและผู้ผลิตอาหารในการวิจัยและพัฒนาเครื่องเทศอันมีคุณลักษณะและรสสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ตามที่ต้องการ

photo
Copyright ©2017 Iemkasikit. Powered by Chiangmaizone.com