บริษัท เอี่ยมกสิกิจ จำกัด

เราเป็นผู้ผลิตเครื่องเทศและสินค้าเกษตรอบแห้งคุณภาพสูง รวมทั้งสูตรเครื่องเทศผสมตามสั่งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2533

สำนักงานและโรงงานผลิตของเราตั้งอยู่ที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งที่มีความอุดมสมบูรณ์ และความสดใหม่ของผลผลิตวัตถุดิบที่เราได้นำมาใช้ในการผลิตเครื่องเทศ

เรายังเป็นผู้ส่งมอบเครื่องเทศที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ผลิต และผู้ส่งออกอาหารชั้นนำทั้งในและต่างประเทศมากว่า 20 ปี

Copyright ©2017 Iemkasikit. Powered by Chiangmaizone.com
sex shop
sex shop
sex shop
sex shop
sex shop
sex shop
sex shop
sex shop